• darkblurbg
    Ervaren en in Beweging

Loket31 verricht werkzaamheden voor een zeer groot aantal gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast maken nagenoeg alle belastingsamenwerkingen in Nederland gebruik van Way2GO en onze dienstverlening.  

 

Woonstichting Vechthorst kiest voor Way2GO

Woonstichting Vechthorst kiest voor Way2GO

Woonstichting Vechthorst laat de komende maanden haar volledige vastgoedportefeuille beoordelen op gebruiksoppervlakte door Loket31. De norm die Loket31 gaat hanteren bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte is de NEN2580. De methodiek die hieraan ten grondslag ligt is de Branche Brede Meetinstructie, die in juli 2019 is vastgesteld en waar ook de Woningcorporaties gebruik van kunnen maken en ook steeds meer gebruik van gaan maken.

Outsourcing 3 nieuwe gemeenten

Outsourcing 3 nieuwe gemeenten

Zowel de gemeenten Veldhoven, Vught en Tytsjerksteradiel hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden rondom de gebruiksoppervlakte door Loket31 uit te laten voeren. Na een zorgvuldige afweging en vergelijking van diverse offertes is de keuze gevallen op de huisleverancier. Een belangrijke afweging voor de gemeenten was de keuze voor zekerheid, door middel van de aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers.

Zuidelijke provincies volop aan de slag met Way2GO

Zuidelijke provincies volop aan de slag met Way2GO

Ondanks dat nog een aantal gemeenten in het zuiden een keuze moeten maken of al over waren op gebruiksoppervlakten, wordt nu al 75% van alle woningen in de drie zuidelijke provincies met Way2GO uitgevoerd. Dit is een resultaat waar wij trots op zijn.

Wederom woningcorporatie aan de slag met Way2GO

Wederom woningcorporatie aan de slag met Way2GO

Ook de Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) in Tiel heeft ervoor gekozen om de gebruiksoppervlakten met behulp van Way2GO te gaan bepalen. Na een uitvoerige beoordeling, in aanwezigheid van onder andere de accountant, kwam unaniem het oordeel dat de werking van Way2GO betrouwbaar en zeer goed inzetbaar is voor het bepalen van de gebruiksoppervlakten van het woningbezit van SCW.

Loket31 breidt uit met 10 vastgoedmedewerkers (BAG-WOZ)

Loket31 breidt uit met 10 vastgoedmedewerkers (BAG-WOZ)

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het Loket31 gelukt om in een tijdsbestek van 3 maanden haar personeelsbestand met 10 nieuwe medewerkers uit te breiden. Inmiddels zijn alle medewerkers volop aan de slag voor gemeenten, woningcorporaties of bij een belastingsamenwerkingsverband.

Way2GO passeert ook de 4.500.000 woningen!

Way2GO passeert ook de 4.500.000 woningen!

In twee jaar tijd is Loket31 met de applicatie Way2GO inmiddels de 4.500.000 woningen gepasseerd. Dit aantal zorgt ervoor dat Way2GO voor meer dan de helft van het aantal woningen in Nederland wordt ingezet om een juiste gebruiksoppervlakte te bepalen.

Tribuut outsourcet GO werkzaamheden Loket31

Tribuut outsourcet GO werkzaamheden  Loket31

Tribuut is het centrale belastingcentrum dat namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen o.a. de Wet WOZ uitvoert. De afgelopen periode heeft Loket31 voor Tribuut een zeer gedetailleerd plan van aanpak geschreven om de overgang van inhoud naar oppervlakte op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de specifieke situatie voor de inliggende gemeenten.

Loket31 wint aanbesteding voor 28 gemeenten!

Loket31 wint aanbesteding voor 28 gemeenten!

Loket31 heeft met Way2GO de aanbesteding gewonnen om de overgang van inhoud naar oppervlakte te maken voor 28 gemeenten in Limburg. BsGW heeft de aanbesteding begeleid en zal ook namens en voor deze gemeenten de gebruiksoppervlakten gaan bepalen.

Woningcorporatie Friesland goes Way2GO!

Woningcorporatie Friesland goes Way2GO!

Net als andere Friese gemeenten, heeft ook Woningcorporatie Elkien uit Friesland ervoor gekozen om de komende jaren met Way2GO aan de slag te gaan en de gebruiksoppervlakten van alle woningen door Loket31 te laten bepalen ten behoeve van de marktwaardering.