• darkblurbg
    Ervaren en in Beweging

 

 

Mark Tuns wint WK Poule 2022

Mark Tuns wint WK Poule 2022

Met ruime afstand heeft Mark Tuns, BAG-beheerder van het SVHW, de Loket31 WK Poule 2022 gewonnen! Deze prijs geeft recht op het schenken van € 1.000 aan een zelf gekozen goed doel.

Uitbreiding en verlenging gemeenten Baarn en Eemnes

Uitbreiding en verlenging gemeenten Baarn en Eemnes

De gemeente Baarn maakt sinds 2017 gebruik van Way2GO. Recent heeft de gemeente besloten om ook de komende jaren gebruik te blijven maken van Way2GO Beheer. Met behulp van Way2GO kan gemeente Baarn de BAG-WOZ-BGT-gegevens continu monitoren, eventueel opwerken en op elkaar afgestemd houden.

Welkom gemeenten Hilversum en Wijdemeren

Welkom gemeenten Hilversum en Wijdemeren

De gemeenten Hilversum en Wijdemeren hebben Loket31 de opdracht gegeven om de komende jaren te gaan samenwerken. Hierbij wordt Way2GO voor de gegevensbeheerders en Way2GO-Online voor de WOZ-Taxateurs afgenomen. Voor de afstemming van de BAG-WOZ-BGT-gegevens gaat de gemeente Hilversum eveneens gebruik maken van Way2GO.

Ook BsGW verlengt contract Way2GO

Ook BsGW verlengt contract Way2GO

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heeft besloten om het contract met Loket31 voor het gebruik van Way2GO te verlengen. In 2018 heeft Loket31 voor 29 gemeenten alle woningen in 3D ingericht, met de bijbehorende gebruiksoppervlakten. De afgelopen jaren heeft BsGW veel tijd en moeite gestoken in het controleren, afstemmen en bepalen van de gebruiksoppervlakten.

Interesse in BAG-ondersteuning?

Interesse in BAG-ondersteuning?

Steeds meer gemeenten weten Loket31 te vinden voor de ondersteuning op het gebied van de BAG. De afgelopen maand hebben verschillende medewerkers van Loket31 de opdracht gekregen om bij het BAG-beheer te ondersteunen. Met verschillende medewerkers heeft Loket31 de gemeenten Woerden en Oudewater ondersteund. Daarnaast is Loket31 recent begonnen bij het ondersteunen van de afdeling BAG binnen de gemeente Bernheze.

Federale Overheidsdienst België en Loket31 met elkaar in gesprek

Federale Overheidsdienst België en Loket31 met elkaar in gesprek

Loket31 is marktleider in het vervaardigen van 3D modellen in combinatie met het gegevensbeheer van vastgoedinformatie. Wij zijn er trots op dat de Federale Overheidsdienst in België aan Loket31 heeft gevraagd om de trends en ontwikkelingen rondom de uitvoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en het gebruik van 3D te presenteren.

BS-OB breidt Way2GO uit met 3D modellen niet-woningen

BS-OB breidt Way2GO uit met 3D modellen niet-woningen

Belastingsamenwerking Oost-Brabant heeft de keuze gemaakt om met de uitgebreide versie van Way2GO aan de slag te gaan. Met de uitgebreide versie is BS-OB in staat om niet alleen de gebruiksoppervlakten van woningen te beoordelen, maar ook de BAG-WOZ-BGT gegevens met elkaar te vergelijken en te controleren.

Nieuwe klant: bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Nieuwe klant: bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben sinds enkele jaren hun krachten gebundeld op het gebied van I&A. Hieruit is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem ontstaan. Beide gemeenten werkten al intensief samen op het gebied van Belastingen en de daaraan gerelateerde ICT-onderwerpen.

Verdere uitbreiding van Way2GO in Zeeland

Verdere uitbreiding van Way2GO in Zeeland

Nadat buurgemeente Middelburg afgelopen mei al voor Loket31 koos heeft ook gemeente Vlissingen dezelfde keuze gemaakt! Na de toevoeging van gemeente Vlissingen als klant heeft Loket31 bijna alle gemeenten uit de provincie Zeeland als klant.

Cocensus verlengt Way2GO vanuit duurzame omgeving

Cocensus verlengt Way2GO vanuit duurzame omgeving

Per 1 april 2021 is Cocensus verhuisd naar een nieuwe duurzame omgeving in Heemskerk. Vanuit deze nieuwe locatie op de Trompet, heeft Cocensus aan Loket31 de opdracht verstrekt om ook de komende jaren Way2GO in te zetten als duurzame oplossing bij gebruik, het onderhoud en de afstemming van de BAG-WOZ-gegevens, waaronder de gebruiksoppervlakten.

Uitbreiding Way2GO voor Gemeentebelastingen Amstelland

Uitbreiding Way2GO voor Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentebelastingen Amstelland (gemeenten Diemen, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen) maakt sinds 2018 gebruik van Way2GO. Recent is aan Loket31 de opdracht gegeven om Way2GO uit te breiden, maar ook te verlengen. Met deze uitbreiding is gemeentebelastingen Amstelland in staat om continu met de actuele BAG en WOZ-gegevens te werken en tevens alle BAG-WOZ-BGT gegevens op elkaar af te stemmen.

... ook gemeente Middelburg aan de slag met Way2GO

... ook gemeente Middelburg aan de slag met Way2GO

Een zeer groot deel van de Zeeuwse gemeenten was al bekend met het gebruik van Way2GO op het gebied van BAG-WOZ-BGT. Sinds mei 2021 is hier ook de gemeente Middelburg aan toegevoegd. Met Way2GO biedt Loket31 aan de gemeente Middelburg de mogelijkheid om alle woningen, met een juiste gebruiksoppervlakten te onderhouden voor zowel de BAG als de WOZ.

Loket31 verwelkomt de gemeente Rijswijk

Loket31 verwelkomt de gemeente Rijswijk

Na een zorgvuldige overweging, heeft ook de gemeente Rijswijk, vanuit het Team informatie, besloten om met Way2GO aan de slag te gaan. Op dit moment heeft de gemeente Rijswijk al een groot deel van de gebruiksoppervlakten bepaald. Dit betekent dat de gemeente Rijswijk Way2GO zal inzetten voor het resterende deel van de gebruiksoppervlakten, maar met name ook op een verantwoorde wijze invulling gaat geven aan haar rol als regievoerder bij de permanente processen.

Way2GO volop onder de aandacht

Way2GO volop onder de aandacht

Loket31 is er trots op dat Way2GO in het nieuwe WOZ-journaal zo uitgebreid aan bod komt. In het artikel wordt de beheerfase bij SVHW beschreven. Hierbij is het van groot belang dat de WOZ en BAG gegevens niet uit elkaar gaan lopen. Daarnaast gaat Way2GO ook gebruikt worden om samen met de deelnemers te werken in de keten BGT-BAG-WOZ.

Vijf BAG-WOZ medewerkers aan de slag bij BS-OB

Vijf BAG-WOZ medewerkers aan de slag bij BS-OB

Sinds afgelopen maand biedt Loket31 personele ondersteuning aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BS-OB). Deze vijf medewerkers ondersteunen o.a. bij het bepalen en verdelen van de gebruiksoppervlakten. Hierbij vindt eveneens een toets plaats op basis van volledigheid, actualiteit en juistheid van de gegevens. Controles en eventuele mutaties worden uitgevoerd met Way2GO, BlueBeam, OrtaX en GouwBelastingen.

Reacties op eerste conceptueel model SOR bekend

Reacties op eerste conceptueel model SOR bekend

In oktober 2020 is er door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo (BZK, VNG, Rijkswaterstaat, provincies, Waterschappen, Kadaster, Waarderingskamer en Geonovum) een eerste versie van een conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie opgeleverd. In dit model wordt “een artist impression” gegeven van het beoogde eindbeeld van de inhoud van deze registratie. Van 6 oktober tot 23 november 2020 heeft de openbare consultatie van dit model plaatsgevonden.

Klanten enthousiast: samen met Way2GO richting de SOR

Klanten enthousiast: samen met Way2GO richting de SOR

De eerste individuele gemeenten en belastingsamenwerkingen hebben reeds opdracht gegeven en zijn zeer enthousiast op de doorontwikkeling van Way2GO richting de Samenhangende Objectenregistratie. Met de komst van de SOR (in 2025) heeft Loket31 de afgelopen periode hard gewerkt aan de uitbreiding van de functionaliteit en doorontwikkeling van Way2GO.

Waarderingskamer aan de slag met Way2GO-online

Waarderingskamer aan de slag met Way2GO-online

De inspecteurs van de Waarderingskamer voeren jaarlijks een groot aantal inspecties ter plaatse uit bij gemeenten en belastingsamenwerkingen. Dit onderzoek is er met name op gericht om te beoordelen of de gemeente de werkprocessen (om tot een juiste waarde te komen), goed op orde heeft. Daarbij wordt onder andere onderzoek gedaan naar de voortgang van de diverse werkzaamheden, de bereikte resultaten en de door de organisatie zelf uitgevoerde controles.

Mooi begin 2021 met opdracht vanuit gemeente Almere

Mooi begin 2021 met opdracht vanuit gemeente Almere

Het jaar 2021 is voor Loket31 begonnen met een prachtige opdracht vanuit de gemeente Almere. De gemeente Almere heeft aan Loket31 de opdracht gegeven om de komende 3 jaar gebruik te gaan maken van Way2GO. Na een zorgvuldig pilottraject in 2020 hebben de medewerkers van de gemeente Almere de mogelijkheden en uitkomsten van Way2GO getest. De uitkomsten van deze pilot werden als positief ervaren.

Landelijke voortgang projecten gebruiksoppervlakten

Landelijke voortgang projecten gebruiksoppervlakten

In 2021 moeten de werkzaamheden afgerond worden die ervoor zorgen dat vanaf 2022 alle WOZ-waarden van woningen gebaseerd zijn op een taxatie waarbij de gebruiksoppervlakte is gebruikt. De omschakeling naar gebruiksoppervlakte is een project waarvoor vanaf 1 januari 2017 vijf jaar is uitgetrokken. Ten opzichte van deze totale periode is de periode waarin beperkingen gelden als gevolg van de coronacrisis slechts een beperkte tijd. Om die reden zal er geen sprake zijn van uitstel van de ingangsdatum voor deze overgang.

Loket31 levert BAG-beheerder aan gemeente Medemblik

Loket31 levert BAG-beheerder aan gemeente Medemblik

Vanuit de gemeente Medemblik heeft Loket31 de opdracht gekregen om in 2021 te ondersteunen bij diverse werkzaamheden rondom het BAG-beheer. Voor deze werkzaamheden zet Loket31 onze medewerker Bart Voigt in. Voor de gemeente heeft het de doorslag gegeven dat onze medewerker ruime kennis en ervaring heeft met de gevraagde BAG-werkzaamheden, maar ook met de gemeentelijke BAG-applicatie. Wij danken de gemeente Medemblik en wensen Bart veel succes bij zijn werkzaamheden.

Opdracht Noardeast-Fryslân-Dantumadiel-Schiermonnikoog

Opdracht Noardeast-Fryslân-Dantumadiel-Schiermonnikoog

Noardeast-Fryslân, de nieuwe gemeente die op 1 januari 2019 is ontstaat uit de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft aan Loket31 opdracht gegeven om Way2GO in te zetten. Naast de gemeente Noardeast-Fryslân wordt Way2GO tevens ingericht en geleverd ten behoeve van de gemeenten Dantumadiel en Schiermonnikoog.

Woonstichting Vechthorst kiest voor Way2GO

Woonstichting Vechthorst kiest voor Way2GO

Woonstichting Vechthorst laat de komende maanden haar volledige vastgoedportefeuille beoordelen op gebruiksoppervlakte door Loket31. De norm die Loket31 gaat hanteren bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte is de NEN2580. De methodiek die hieraan ten grondslag ligt is de Branche Brede Meetinstructie, die in juli 2019 is vastgesteld en waar ook de Woningcorporaties gebruik van kunnen maken en ook steeds meer gebruik van gaan maken.

Outsourcing 3 nieuwe gemeenten

Outsourcing 3 nieuwe gemeenten

Zowel de gemeenten Veldhoven, Vught en Tytsjerksteradiel hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden rondom de gebruiksoppervlakte door Loket31 uit te laten voeren. Na een zorgvuldige afweging en vergelijking van diverse offertes is de keuze gevallen op de huisleverancier. Een belangrijke afweging voor de gemeenten was de keuze voor zekerheid, door middel van de aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers.

Zuidelijke provincies volop aan de slag met Way2GO

Zuidelijke provincies volop aan de slag met Way2GO

Ondanks dat nog een aantal gemeenten in het zuiden een keuze moeten maken of al over waren op gebruiksoppervlakten, wordt nu al 75% van alle woningen in de drie zuidelijke provincies met Way2GO uitgevoerd. Dit is een resultaat waar wij trots op zijn.

Wederom woningcorporatie aan de slag met Way2GO

Wederom woningcorporatie aan de slag met Way2GO

Ook de Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) in Tiel heeft ervoor gekozen om de gebruiksoppervlakten met behulp van Way2GO te gaan bepalen. Na een uitvoerige beoordeling, in aanwezigheid van onder andere de accountant, kwam unaniem het oordeel dat de werking van Way2GO betrouwbaar en zeer goed inzetbaar is voor het bepalen van de gebruiksoppervlakten van het woningbezit van SCW.

Loket31 breidt uit met 10 vastgoedmedewerkers (BAG-WOZ)

Loket31 breidt uit met 10 vastgoedmedewerkers (BAG-WOZ)

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het Loket31 gelukt om in een tijdsbestek van 3 maanden haar personeelsbestand met 10 nieuwe medewerkers uit te breiden. Inmiddels zijn alle medewerkers volop aan de slag voor gemeenten, woningcorporaties of bij een belastingsamenwerkingsverband.

Way2GO passeert ook de 4.500.000 woningen!

Way2GO passeert ook de 4.500.000 woningen!

In twee jaar tijd is Loket31 met de applicatie Way2GO inmiddels de 4.500.000 woningen gepasseerd. Dit aantal zorgt ervoor dat Way2GO voor meer dan de helft van het aantal woningen in Nederland wordt ingezet om een juiste gebruiksoppervlakte te bepalen.

Tribuut outsourcet GO werkzaamheden Loket31

Tribuut outsourcet GO werkzaamheden  Loket31

Tribuut is het centrale belastingcentrum dat namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen o.a. de Wet WOZ uitvoert. De afgelopen periode heeft Loket31 voor Tribuut een zeer gedetailleerd plan van aanpak geschreven om de overgang van inhoud naar oppervlakte op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de specifieke situatie voor de inliggende gemeenten.

Loket31 wint aanbesteding voor 28 gemeenten!

Loket31 wint aanbesteding voor 28 gemeenten!

Loket31 heeft met Way2GO de aanbesteding gewonnen om de overgang van inhoud naar oppervlakte te maken voor 28 gemeenten in Limburg. BsGW heeft de aanbesteding begeleid en zal ook namens en voor deze gemeenten de gebruiksoppervlakten gaan bepalen.

Woningcorporatie Friesland goes Way2GO!

Woningcorporatie Friesland goes Way2GO!

Net als andere Friese gemeenten, heeft ook Woningcorporatie Elkien uit Friesland ervoor gekozen om de komende jaren met Way2GO aan de slag te gaan en de gebruiksoppervlakten van alle woningen door Loket31 te laten bepalen ten behoeve van de marktwaardering.