Reacties op eerste conceptueel model SOR bekend

Gepubliceerd op: 07-01-2021

In oktober 2020 is er door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo (BZK, VNG, Rijkswaterstaat, provincies, Waterschappen, Kadaster, Waarderingskamer en Geonovum) een eerste versie van een conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie opgeleverd. In dit model wordt “een artist impression” gegeven van het beoogde eindbeeld van de inhoud van deze registratie. Van 6 oktober tot 23 november 2020 heeft de openbare consultatie van dit model plaatsgevonden.

In de vragenlijst kon er gereflecteerd worden op de algemene principes en uitgangspunten van het model en op verschillende specifieke inhoudelijke onderwerpen.

De resultaten van de consultatie en de vervolgstappen kunt u hier raadplegen