Mutatiedetectie in Way2GO door BSOB

Gepubliceerd op: 04-06-2024

Mutatiedetectie is bij veel organisaties een jaarlijks terugkerend project. Mutaties worden gedetecteerd en aangeleverd, gecontroleerd en verwerkt door de BGT en BAG. Maar ook voor de WOZ is de mutatiedetectie van groot belang. Belastingsamenwerking Oost-Brabant zet Way2GO in om de gevolgen voor de WOZ te bepalen.

Veel mutaties die gedetecteerd worden zijn van belang voor de WOZ. Denk aan nieuwe panden (nieuwe deelobjecten), gewijzigde panden (nieuwe deelobjecten en wijziging van gebruiksoppervlakte) of vervallen panden (af te voeren deelobjecten). De mutaties worden veelal in de shape aangeleverd. In Way2GO kan de shape verwerkt worden, waarna de gevolgen voor de WOZ eenvoudig en snel te controleren zijn.

BSOB heeft de afgelopen periode succesvol en binnen kort tijdsbestek de gevolgen van de mutatiedetectie voor verschillende gemeenten in Way2GO beoordeeld en verwerkt. Hiermee blijven de BAG, WOZ en BGT consistent en actueel.

Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden om de mutatiedetectie met Way2GO te verwerken, neemt u dan contact met ons op.