Ook SVHW gaat Way2GO inzetten tot de komst van de SOR

Gepubliceerd op: 26-01-2021

Net als een groot aantal andere organisaties, heeft ook SVHW ervoor gekozen om het lopende contract Way2GO te verlengen tot de komst van de Samenhangende Objectenregistratie.

SVHW is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten en waterschap Hollandse Delta. Deze organisatie heeft als belangrijkste taak het heffen en innen van lokale belastingen, het bepalen van de WOZ-waarden en de uitvoering van de Wet BAG, voor (een aantal) inliggende gemeenten.

De overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakten wordt de komende periode afgerond. Hiermee voldoet SVHW aan haar verplichting om de beschikkingen in 2022 op basis van gebruiksoppervlakten te versturen. Hierna volgt de belangrijke stap naar de beheerfase. In de beheerfase moet geborgd worden dat de BAG-, WOZ- en BGT-gegevens continu op elkaar afgestemd blijven. SVHW gaat deze uitdaging realiseren door Way2GO in te zetten in de beheerfase en als opmaat naar de Samenhangende Objectenregistratie.

De afgelopen jaren heeft Loket31 veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van Way2GO richting de beheerfase en richting de komst van de SOR. Binnen Way2GO zijn alle objecten zowel administratief, geografisch alsook in 3D opgenomen. Alle relevante BAG, WOZ -en BGT-gegevens worden hierbij in samenhang getoond, gekoppeld, onderhouden en geoptimaliseerd. Hierbij gaat Way2GO voor het SVHW ook de mogelijkheid bieden om de relevante documenten tussen afdelingen of organisaties onderling uit te wisselen. Ook dit proces wordt vanuit Way2GO vormgegeven.

De BAG, WOZ -en BGT-gegevens worden continu vanuit Way2GO gemonitord, hierbij worden diverse overzichten gegenereerd zoals verschillende statussen, beoordelingsprotocollen, bestands- en berekencontroles, integriteitcontroles, verband controles, domeincontroles en controles op onlogische data. Door Way2GO in te zetten als gezamenlijke werkomgeving is een organisatie zoals het SVHW en haar inliggende gemeenten in staat om met Way2GO grip te houden op het beheer van de relevante BAG, WOZ -en BGT-gegevens.

Loket31 bedankt SVHW voor het gestelde vertrouwen. Wij zorgen ervoor dat SVHW de komst van de Samenhangende Objectenregistratie met vertrouwen tegemoet kan zien!