Waarderingskamer aan de slag met Way2GO-online

Gepubliceerd op: 04-01-2021

De inspecteurs van de Waarderingskamer voeren jaarlijks een groot aantal inspecties ter plaatse uit bij gemeenten en belastingsamenwerkingen. Dit onderzoek is er met name op gericht om te beoordelen of de gemeente de werkprocessen (om tot een juiste waarde te komen), goed op orde heeft. Daarbij wordt onder andere onderzoek gedaan naar de voortgang van de diverse werkzaamheden, de bereikte resultaten en de door de organisatie zelf uitgevoerde controles.

Tijdens het bezoek worden o.a. steekproefsgewijs de bereikte resultaten gecontroleerd. Deze resultaten zijn bijvoorbeeld registraties van objectkenmerken, uitspraken op bezwaarschriften, maar ook de gehanteerde gebruiksoppervlakten. Het wordt namelijk een verplichting om per prijspeildatum 01-01-2021, de WOZ-waarden van de woningen, te baseren op gebruiksoppervlakten.

De Waarderingskamer heeft aan Loket31 haar wensen kenbaar gemaakt. Loket31 heeft op basis van de techniek van Way2GO deze wensen verwerkt en alle woningen in heel Nederland op basis van inhoud en gebruiksoppervlakten doorgerekend. Hieruit is het product Way2GO-online ontstaan. Way2GO-online geeft snel inzicht in het 3D model van iedere woning in Nederland met de daarbij behorende gegevens zoals onder andere inhoud en gebruiksoppervlakten. Met Way2GO-online biedt Loket31 een oplossing, die de inspecteurs van de Waarderingskamer ondersteunt bij de betreffende controles.

Loket31 is zeer trots dat de Waarderingskamer voor Way2GO-online heeft gekozen.  Wij wensen de inspecteurs van de Waarderingskamer, de komende jaren, veel succes bij het gebruik van Way2GO-online.