Landelijke voortgang projecten gebruiksoppervlakten

Gepubliceerd op: 03-12-2020

In 2021 moeten de werkzaamheden afgerond worden die ervoor zorgen dat vanaf 2022 alle WOZ-waarden van woningen gebaseerd zijn op een taxatie waarbij de gebruiksoppervlakte is gebruikt. De omschakeling naar gebruiksoppervlakte is een project waarvoor vanaf 1 januari 2017 vijf jaar is uitgetrokken. Ten opzichte van deze totale periode is de periode waarin beperkingen gelden als gevolg van de coronacrisis slechts een beperkte tijd. Om die reden zal er geen sprake zijn van uitstel van de ingangsdatum voor deze overgang.

Verder leert de ervaring dat voor het grootste gedeelte van de activiteiten voor deze overgang geen opname ter plaatse nodig is. Als gevolg van de huidige Corona maatregelen wordt er door uitvoeringsorganisaties momenteel veel werk vanuit huis verricht. Veruit de meeste geschetste werkzaamheden die te maken hebben met de overgang van inhoud naar oppervlakte kunnen prima vanuit huis worden uitgevoerd.

De Waarderingskamer heeft recent, in het overleg met de branche dienstverleners, de volgende informatie verstrekt:

Voortgang overgang taxeren op gebruikersoppervlakte 

Aantal gemeenten 

Beschikkingen 2020 zijn al gebaseerd op gebruiksoppervlakte 

36 

Taxaties waardepeildatum 1 januari 2020 worden gebaseerd op gebruiksoppervlakte 

57 

In 2020 gebruiksoppervlakte beschikbaar en proeftaxaties op basis van gebruiksoppervlakte 

41

*Bron Waarderingskamer november 2020

Voortgang overgang taxeren op gebruikersoppervlakte 

Aantal gemeenten 

Inmeten en controleren gebruiksoppervlakten net gestart

33 

Nog niet gestart 

Gedeeltelijk beschikbaar:

 

Percentage <25% 

14 

Percentage > 25% en < 75% 

121 

Percentage >75% 

35 

Niet bekend 

13 

*Bron Waarderingskamer november 2020