Tribuut outsourcet GO werkzaamheden Loket31

Gepubliceerd op: 12-05-2020

Tribuut is het centrale belastingcentrum dat namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen o.a. de Wet WOZ uitvoert. De afgelopen periode heeft Loket31 voor Tribuut een zeer gedetailleerd plan van aanpak geschreven om de overgang van inhoud naar oppervlakte op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de specifieke situatie voor de inliggende gemeenten.

Loket31 zal de komende twee jaar gebruiken om met een team van specialisten en Way2GO, de juiste oppervlakte te gaan bepalen voor de woningen binnen het verzorgingsgebied van Tribuut. In totaal komt dit neer op ongeveer 134.000 woningen.

Wij danken Tribuut voor het in ons gestelde vertrouwen en wij kijken uit naar een prachtige en fijne samenwerking met alle betrokken partijen!