• darkblurbg
    Gebruiksvriendelijk en Betrouwbaar

Innovatie door vakmanschap

Als marktleider loopt Loket31 voorop bij de ontwikkeling van het integraal objectenbeheer van BAG-WOZ-BGT-gegevens. Met de Way2GO beheertool bieden wij de mogelijkheid om gezamenlijk de afstemming tussen objectgegevens te organiseren en beheren. Met de inzet van Way2GO bieden wij onze klanten nu al een oplossing om aan de slag te gaan met de komst van de Samenhangende Objectenregistratie. 

Loket31 combineert jarenlange kennis en expertise binnen de BAG-WOZ-BGT met onze uitgebreide ervaring op het gebied productontwikkeling. Deze combinatie zorgt voor een unieke situatie. Met een gezond ambitieniveau innoveren wij Way2GO continu door, brengen wij ons vakmanschap op het gebied van BAG, WOZ en BGT in en laten wij de tevredenheid van al onze klanten groeien.

Betrokkenheid en samenwerking met de klant

Door continu in overleg te zijn met de specialisten van gemeentelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, weten wij welke behoefte er voor nu en naar de toekomst is. Door expertise vanuit de BAG, WOZ en BGT te betrekken, wordt voorkomen dat de ontwikkeling te sterk gericht is op één afzonderlijke basisregistratie. Binnen Way2GO zorgen wij er ook voor dat het gebruik van de gegevens leuker, eenvoudiger en minder arbeidsintensief is.

Door goed te luisteren naar de behoefte van onze klanten, spelen wij met Way2GO in op actuele vraagstukken. Dit koppelen wij in een vroegtijdig stadium terug. Op deze wijze voorkomen wij dat gebruikers tegen inconsistenties aanlopen of dat wij oplossingen ontwikkelen, zonder onze klanten hierbij te betrekken. De klant staat bij ons dus altijd centraal.

Way2GO als dé beheeroplossing tussen BAG-WOZ-BGT

Met Way2GO zorgen wij ervoor dat processen sneller, eenvoudiger en efficiënter op elkaar afgestemd worden. Hierbij is het uitgangspunt dat er continu controle en inzicht is. Of het nu gaat om werkvoorraden, de afstemming tussen BAG-WOZ, BGT-BAG of  BGT-WOZ, met Way2GO wordt het afstemmen van basisgegevens eenvoudiger en minder arbeidsintensief. 

Wij bieden u graag dé oplossing, waarmee u zich als organisatie kan onderscheiden!