• darkblurbg
    Gebruiksvriendelijk en Betrouwbaar

Innovatie door vakmanschap

Way2GO is uitermate gebruiksvriendelijk, nauwkeurig en betrouwbaar.  Als marktleider wil Loket31 met Way2GO graag voorop blijven lopen. Met deze gezonde ambitie innoveren wij Way2GO continu, brengen wij ons vakmanschap op het gebied van BAG, WOZ en BGT in en laten wij de tevredenheid van onze klanten groeien.

 

Betrokkenheid van klanten

Door continu met de verschillende afdelingen binnen de organisaties te communiceren, weten wij wat er speelt bij onze klanten en bijvoorbeeld welke toekomstplannen de organisatie heeft. Hiermee voorkomen wij dat gegevensproducten en voorzieningen binnen organisaties en afdelingen te sterk gericht zijn op de afzonderlijke registraties. Zo zorgen wij ervoor dat het gebruik van gegevens eenvoudiger wordt en minder arbeidsintensief zijn.

Gegevens over hetzelfde object kunnen verspreid zijn over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud en bijhoudingsproces. Tussen organisaties en interne afdelingen zijn allerlei afspraken ontstaan over het onderling uitwisselen van mutaties. Door de inzet van Way2GO worden deze, vaak inefficiënte afspraken, voorkomen.

Door goed te luisteren naar de behoefte van onze klanten, spelen wij met Way2GO in op actuele vraagstukken. Dit koppelen wij in een vroegtijdig stadium terug. Op deze wijze voorkomen wij dat gebruikers tegen inconsistenties aanlopen of dat wij oplossingen ontwikkelen, zonder onze klanten hierbij te betrekken. Onze klant staat bij ons dus altijd centraal.

 

Way2GO als dé oplossing

Wij zorgen ervoor dat organisaties en afdelingen sneller, eenvoudiger en efficiënter de gegevens kunnen controleren, verzamelen en op elkaar kunnen afstemmen. Hierdoor wordt het werken met basisgegevens dus eenvoudiger en minder arbeidsintensief. Wij bieden u graag dé oplossing, waarmee u zich als organisatie kan onderscheiden.

In een steeds complexere wereld maken wij dingen graag gebruiksvriendelijk en eenvoudig!