Way2GO organisaties kiezen massaal voor hèt samenwerkingsportaal!

Gepubliceerd op: 06-06-2024

Met Way2GO kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden eenvoudig de basisregistraties BGT, BAG en WOZ op elkaar afstemmen en combineren. Gebruikers kunnen zo efficiënt en op een slimme wijze objectgegevens inwinnen, bijhouden en tonen. Het gebruik van Way2GO bevordert tevens het integraal gebruik van gegevens in bestaande werkprocessen en zorgt voor juiste, actuele en volledige afstemming van de BGT, BAG en WOZ-gegevens.

Verschillende samenwerkingsverbanden en ruim 200 gemeenten maken al gebruik van Way2GO. Met de brede inzet van Way2GO en beschouwen Way2GO als hèt samenwerkingsportaal om grip te houden op en het in samenhang te tonen van objectgegevens.