Opdracht Noardeast-Fryslân-Dantumadiel-Schiermonnikoog

Gepubliceerd op: 03-12-2020

Noardeast-Fryslân, de nieuwe gemeente die op 1 januari 2019 is ontstaat uit de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft aan Loket31 opdracht gegeven om Way2GO in te zetten. Naast de gemeente Noardeast-Fryslân wordt Way2GO tevens ingericht en geleverd ten behoeve van de gemeenten Dantumadiel en Schiermonnikoog.

Bij de inrichting van Way2GO maakt Loket31 gebruik van de actuele hoogtekaarten, welke door Kavel10 zijn ingewonnen. Door het gebruik van deze hoogtekaarten beschikken de gemeenten over de meest actuele gegevens die beschikbaar zijn. Dit zal met name voor de voor de BAG-beheerder en WOZ-gegevensbeheerder de kwaliteit van de werkzaamheden ten goede komen.

Wij danken de gemeenten en wensen hen heel veel succes bij het gebruik van Way2GO voor de komende jaren.